Podsumowanie zebrania 19.10.2020

Dziękujemy za uczestnictwo w zdalnym zebraniu Klubu. Wzięło w nim udział  ponad 30 zalogowanych uczestników.

1. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Wojtka Kozłowskiego, Directora WCHP HOG:

a. Dyrektor przedstawił sytuację w Klubie po ostatnim zebraniu. W tym czasie opuściło grono Klubu 15 memberów. Przypomniał o roli Dealera Patronującego w funkcjonowaniu Chapterów HOG. Podkreślił, że Dealer jest naszym kolegą i przyjacielem, a współpraca z nim to oznaka naszej lojalności. Tak jak Dealer jest z Klubem tak my z Dealerem. Takie są zasady funkcjonowania Chapterów powoływanych przy Dealerze. Jeśli wstępujemy to Chapteru to znaczy, że akceptujemy te to świadomie i dobrowolnie. Bardzo ważna w Klubie jest lojalność i koleżeństwo. Klub jest po to żeby JEŹDZIĆ i budować wspólnotę,  jedność i zaufanie.

b. Następnie omówił zmodyfikowane zasady przyjęcia do Klubu nowych członków. Główna zmiana polega na wprowadzeniu Oficera Prowadzącego. Każdy kandydat będzie miał takiego Oficera prowadzącego – Mentora, który będzie odpowiadał za kandydata w okresie stażu. Działania te mają poprawić wprowadzenie kandydatów do Klubu i większą z nim identyfikację. Zasady wysłałem oficerom w oddzielnym mailu.

c. Omówiono wstępny plan wyjazdów na 2021 rok. Dokładniejszy plan zostanie przedstawiony na zebraniu 16.11.2020 roku po Fokusie 8. Chapterów.

d. Ze względów na obostrzenia związane z COVID nie planujemy obecnie Wigilii Klubowej oraz większych spotkań w realu. Będziemy reagować na bieżąco na sytuację w kraju. Jeśli warunki pozwolą wrócimy do luźnych potkań przy piwie.

e. Nowym Membership Officerem zostaje Jerzy Górki – Jerry. Gratulujemy.

2. W dalszej części Jan Kwilman, Dealer Patronujący omówił swoje zaangażowanie w działalność klubu. Podkreślił, że nie zamierza ręcznie sterować ani na bieżąco ingerować w działalność Chapteru.

3. Przemek Skorupa uzupełnił informacje z planach wyjazdowych 2021 i zachęcił do zgłaszania nowych propozycji na wyjazdy dłuższe oraz jednodniowe. Planujemy w ostatni weekend czerwca tj.: 25-27.06.21 zorganizować dużą imprezę 20. Lecie Warsaw Chapter Poland HOG.

4. W najbliższych dniach zostanie zorganizowane zebranie Oficerów Klubu prawdopodobnie w wersji zdalnej.

5. Przypominamy o zasadach Zero polityki i dyskusji Światopoglądowych na Klubowych forach  typu MSG itp. Robert Kraska dostaje ostrzeżenie za ostatni wpis na naszym komunikatorze.

6. Wiesław Prugar przypomniał o wznowieniu działalności naszej strony klubowej hogwarszawa.com  i zachęcił do aktywnego udziału w jej rozwoju.

7. Dziękujemy Tomkowi Dybiczowi za zorganizowanie  i przygotowanie zaplecza technicznego naszego zebrania.

Dodaj komentarz

Do góry