Sprawy Klubowe

  1. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Piotra Daniluka, Członka Zarządu, przedstawiciela Dealera Patronującego WCHP HOG. Poniżej znajdziecie najważniejsze tezy wystąpienia Piotra:

Wszyscy memberzy oraz kandydaci powinni pamiętać o tym, że Chapter H.O.G. jest Klubem skupionym wokół Dealera Patronującego, którego powinni wspierać. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań w jawny sposób uderzających w Dealera.

Przypomniane zostały wartości, zgodnie z którymi powinni postępować wszyscy memberzy oraz kandydaci, wśród których najważniejszy jest SZACUNEK do innych Memberów, kolegów i pracowników Dealera.

Niedopuszczalne jest obrażanie kolegów w mailach lub poprzez Messengera, jak również podważanie decyzji i kompetencji Zarządu. Nie oznacza to oczywiście odebrania prawa do prowadzenia rzeczowej dyskusji o sprawach Klubu.

Kluby motocyklowe nie są organizacjami w pełni demokratycznymi. Demokratyczne są wybory do Zarządu i na oficerów, z zachowaniem prawa Dealera Patronującego do ingerencji w te decyzje oraz prawa Zarządu do przedstawiania kandydatów na oficerów.

Członkowie WCHP powinni przyjąć do wiadomości te zasady i je zaakceptować, jeśli chcą dalej uczestniczyć w życiu Chapteru.

2. W dalszej kolejności Piotr Daniluk zakomunikował, że:

Dealer nie przyjął rezygnacji z członkostwa złożonej przez Artura Kowalika oraz Dariusza Romana,

Dealer korzystając ze swoich kompetencji określonych w Statucie WCHP wykluczył z Klubu Dariusza Romana z powodu zachowań sprzecznych ze standardami i zasadami obowiązującymi w Klubie, podważał dobre imię Dealera a w szczególności prezentował braku szacunku do kolegów. 

Dealer, działając na wniosek Zarządu, wykluczył Artura Kowalika (James’a) z członkostwa w Warsaw Chapter Poland. Wniosek Zarządu motywowany był podważaniem przez Jamesa decyzji Zarządu oraz autorytetu Prezydenta Klubu. . Takie działania spowodowały utratę zaufania Zarządu wobec James’a.  Artur Kowalik dnia 01.09.2020 sam złożył pisemną rezygnację z funkcji Activities Officer, a następnie złamał zawarte ustalenia, podburzał kolegów i dokonał próby podzielenia Klub co w konsekwencji doprowadziło do napięć i kłótni. 

Pozostałe kwestie omówione na Zebraniu

3. Omówiliśmy najbliższe wyjazdy:

Zakończenie Sezonu, które odbędzie się w dniach 02-04.10 w Hotel Zamek Karnity: http://www.karnity.pl.  Zgłoszenia do Piotra Olejarza. Przypominam, że jedynie wpłata do 16.09 jest gwarancją rezerwacji. Koszt imprezy to 550 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym, a 680 zł w jedynce.

Grzybobranie (organizowane przez Dino z Old Foxes HD-C), które odbędzie się w dniach 18-20.09. Organizatorem wyjazdu z naszej strony jest Director Ziółko. Szczegóły wyjazdu Ziółko prześle w mailu do uczestników.

Wyjazd w Pieniny w dniach 25-27.09. Organizatorem jest Director Ziółko. To kultowy męski wyjazd. Chętnych proszę o bezpośredni kontakt z Ziółkiem.Zasady uczestniczenia w wyjazdach w kontekście COVID-19. 

4. W związku z pytaniami wyjaśniam: Nie ma obowiązku robienia testów na obecność COVID-19. Natomiast zgodnie procedurą bezpieczeństwa w imprezie nie może brać udział osoba :
– u której występuje gorączka, kaszel, duszność,
– w okresie ostatnich 10 dni miała kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19. Jako bliski kontakt należy rozumieć:  bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19 bądź zamieszkiwanie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
 
5. Witamy w naszym Klubie nowych kolegów/koleżanki – kandydaci do WCHP HOG:

Christovich         Rebeccah            rchristovich@yahoo.com
Janiak   Artur     erico@interia.pl               Tel. +48518562371

6. Ponadto, skreślamy z listy Chapteru kandydatów do Klubu:

– Jana Chwieśko 

– Grzegorza Hyży

– Wojciecha Sroczyńskiego

W powyższych przypadkach podstawą skreślenia z listy jest nieuczestniczenie w życiu Klubu oraz brak opłacenia składek członkowskich. 

– Jakuba Steca – który został skreślony z listy kandydatów do WCHP w związku z zachowaniem sprzecznych ze standardami i nieakceptowanym w naszym klubie brakiem szacunku wobec kolegów w okresie oczekiwania na barwy. 

Proszę uaktualnijcie swoje listy adresowe. 

W imieniu zarządu WCHP HOG pragnę przeprosić wszystkich kolegów i koleżanki za niekonsekwentne decyzje dotyczące wyjazdu na Poland Run 2020.