Wczoraj wieczorem odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Warsaw Chapter Poland – naszego ramienia organizacyjnego Klubu WChP. Nie pamiętam kiedy tak jednomyślnie członkowie klubu wypowiadali się na wszystkie objęte programem kwestie klubowe. Dziękujemy Wszystkim. Formuje się klub ludzi myślących podobnie a tego nam brakowało od dawna.

Najistotniejszym punktem programu było zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu oraz finansowych. Dokonaliśmy wyboru Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się Jarosław Piotr Zacharski, Radosław Różański, Piotr Łuczak.

Zebranie dokonało również wyborów uzupełniających na stanowiska oficerów:

  1. Road Capitan: Wiesław Prugar, Radosław Różański
  2. Safety Officers: Manoj Bojwani, Robert Cimaszewski, Maciej Dąbrowski
  3. Activity Officers: Sławomir Cedro, Artur Kowalik, Piotr Łuczak, Robert Wójcik
  4. Photographer: Sławomir Kląskała